Düzeyler ve Kategoriler

Okul Öncesi Ders Kitapları

İlkokul Ders Kitapları

Ortaokul Ders Kitapları

Lise Ders Kitapları

Üniversiteye Hazırlık Ders Kitapları

Üniversite Ders Kitapları

KPSS Ders Kitapları

Çalışma Boyutları

Ders Kitapları üzerine her türlü bilimsel inceleme

Program uyumu, öğrenci seviyesine uyumu, metinsellik, görsellik durumu, ölçme-değerlendirme durumu, özel kavramsal ya da tematik incelemeler vs.

Eğitim-öğretim ortamının herhangi bir paydaşının (öğrenci, öğretmen, veli vs.) bu ders kitap/ları hakkında görüş-düşünce-algı vs. Ders kitapları literatürü üzerine incelemeler

(Mevcut özel konu alanı ders kitaplarını inceleyen araştırmalar üzerine meta analizler vs.)

Ders kitaplarının tarihsel gelişim süreci üzerine incelemeler

İlkçağ uygarlıklarında,

Ortaçağ Devletlerinde

Modern Dönemlerde

Osmanlı ve Cumhuriyet

 

Başka ülke ders kitaplarıyla ilgili çalışmalar

Başka ülke ders kitaplarında eğitimsel-öğretimsel boyut ya da çeşitli kavramsal incemeler